Hoe kan ik boeken bestellen?

Hoe kan ik boeken bestellen?


Bashati Stichting Voor Bangladesh logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 66.61

19 donateurs

Bashati Stichting Voor Bangladesh

Doelstelling

Bijdragen aan de verbetering van de leef- en woonomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen in Bangladesh door het in nauwe samenwerking met Bengaalse partners ontwikkelen en financieel steunen van op huisvesting, gezondheid, onderwijs, voeding en kleding gerichte kleinschalige projekten.

De stichting verstrekt haar bijdrage op tijdelijke basis omdat onafhankelijkheid van donoren voor de projecten het uiteindelijke doel is.
De voor uitvoering benodigde fondsen worden verkregen door het geven van lezingen met audiovisuele presentatie over Bangladesh en het werk van Bashati. Tevens kunt u donateur worden. 

Geschiedenis van Bashati:

De stichting Bashati is in Nederland gevestigd en beoogt geen winst.

De stichting is opgericht in 1988 en vindt haar oorsprong in het feit dat Roel van Nek en Ita Bruins Slot reeds lang zowel professioneel als particulier intensieve banden hadden met Bangladesh.
Zoals vele anderen raakten ook zij verliefd op het land en de mensen. Veelvuldige bezoeken en de ontvangst van mensen uit Bangladesh in hun huis hebben uiteindelijk geleid tot een hulpvraag van Bengaalse zijde.

Ita en de chauffeur van het Medisch CentrumIn nauw overleg met onze counterpart Gonoshasthaya Kendra (zie bovenstaande), is de stichting opgericht en de doelstelling bepaald.

In de loop der jaren is hun betrokkenheid alleen maar groter geworden omdat zij twee kinderen uit Bangladesh hebben geadopteerd.

Website: http://www.bashati.nl