Hoe kan ik boeken bestellen?

Hoe kan ik boeken bestellen?


Taal Doet Meer logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 37.62

12 donateurs

Taal Doet Meer

Taal Doet Meer zorgt er al ruim 30 jaar met zo’n 1000 vrijwilligers per jaar voor dat nieuwe, anderstalige Utrechters – jong en oud – kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode draad in ons werk. Taal is immers nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken. Wij stimuleren anderstalige Utrechters om te leren en maken onderlinge ontmoetingen tussen Utrechters mogelijk. Taal verbindt Utrechters en wij verbinden Utrechters met taal! 

Donaties zijn voor Taal & Werk: Eigen Kracht. Vanuit dit project ondersteunen we Utrechters met een andere moedertaal dan het Nederlands bij hun zoektocht naar een betaalde baan, opleiding of werkervaringsplek. Dit doen we met begeleiding van vrijwillige coaches en een actieve netwerkbenadering. Tijdens netwerkbijeenkomsten zoals Krachtavonden kunnen deelnemers de Nederlandse taal oefenen, hun presentatievaardigheden toepassen en bedrijven leren kennen. 

Website: www.taaldoetmeer.nl