Hoe kan ik boeken bestellen?

Hoe kan ik boeken bestellen?


Shower Power logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 1.79

2 donateurs

Shower Power

De stichting stelt zich ten doel vluchtelingen, migranten en slachtoffers van vervolging, ongeacht hun afkomst, ras, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur of geaardheid, alles in de ruimste zin van het woord, te begeleiden en hen te helpen bij het herstellen van hun geschonden zelfbeeld om hun menswaardigheid te hervinden.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het oprichten en in stand houden van hoogwaardige sanitaire voorzieningen die, naast een hygiënische functie, ook een sociale functie vervullen;
  2. het oprichten en in stand houden van de benodigde rustruimten;
  3. het vervoer van gebruikers van en naar de hiervoor gemelde voorzieningen;
  4. alles in het werk te stellen of na laten om de bezoekers in een ontspannen sfeer van de hiervoor gemelde voorzieningen gebruik te kunnen laten maken.

ShowerPower heeft op dit moment één locatie met drie douches – sinds de aanvang van onze activiteiten op 5 februari 2018, hebben we 17.000 kinderen en vrouwen een warme douche met na afloop thee, soep en fruit kunnen aanbieden. Wij voorzien dat de omstandigheden en vooruitzichten voor vluchtelingen eerder verslechteren dan verbeteren zullen. Wij zijn op zoek naar meerdere locaties om het project, met behoud van de kleinschalige opzet die voor veel intimiteit borgstaat, uit te breiden. Het derde huis zal een safe house voor mannen worden. Ontvangen gelden gaan naar de exploitatie van het bestaande huis en naar de reserveringen voor de geplande uitbreidingen. 

Website: http://www.showerpower.eu/