Hoe kan ik boeken bestellen?

Hoe kan ik boeken bestellen?


Achter de Regenboog logo

Totaal donaties via YouBeDo.com

€ 27.06

9 donateurs

Achter de Regenboog

Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Wij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.

Deze doelstelling is tot stand gekomen vanuit de visie dat met de juiste ondersteuning kinderen goed in staat zijn om met de dood van een dierbaar persoon zodanig om te gaan dat zij niet worden belemmerd een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Dit alles vindt concreet uiting in:

  • Lotgenotencontact: Verbeterd welbevinden en zelfredzaamheid van kinderen, ouders en gezinnen die te maken krijgen met rouw
  • Deskundigheidsbevordering: Rouwactiviteiten uitgevoerd met inachtneming van kennis en methodieken in het werkgebied van Achter de Regenboog
  • Kwaliteit, zichtbaarheid en duurzaamheid: De Achter de Regenboog-activiteiten zijn bekend en zichtbaar bij het bredere publiek en kunnen financieel uitgevoerd worden volgens de kwaliteitsprincipes
  • Vrijwilligersbeheer: Een actief en betrokken vrijwilligersbestand
  • Informatie en advies: Persoonlijke informatie rondom kind, gezin en rouw beschikbaar gemaakt voor ouders, kinderen en de verdere omgeving. Daar waar nodig kinderen, ouders en/of verzorgers in contact te brengen met professionele hulpverleners

Website: https://achterderegenboog.nl/